به تازگی در اروپا، هکرها موفق شده‌اند بدافزاری جدید بسازند که توانایی شبیه‌سازی رابط کاربری خود به شکل رابط کاربری نرم‌افزارهای مشهوری همچون واتس‌اپ، گوگل‌پلی و اوبر را دارد.


لینک منبع و پست :بدافزاری که رابط کاربری خود را به شکل واتس اپ، گوگل پلی و اوبر در می آورد
http://beroozresani.com/tech-news/3362-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3-%D8%A7%D9%BE%D8%8C-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF.html