این اساس در سطر جدول هوشمندترین شرکت‌های جهان در سال 2016 نام آمازون مشاهده می‌شود که نسبت به سال گذشته حدود 13 پله سعود داشته است و این در حالی است که شرکت چینی شیائومی که سال گذشته توانسته بود به مقام دوم این جدول دست پیدا کند، امسال حتی از نظر MIT جزو 50 شرکت برتر این حوزه شناخته نشده است.


لینک منبع و پست :اعلام هوشمندترین شرکت‌های جهان در سال 2016 از سوی MIT و جای خالی اپل!
http://beroozresani.com/tech-news/3363-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2016-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-mit-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%D9%84.html